In het boek De zeven spirituele wetten van succes van Deepak Chopra vonden we de volgende definitie van succes: "Het gestaag verwezenlijken van doelstellingen die de moeite waard zijn en die het geluksgevoel vermeerderen van jezelf en van de mensen waarmee je in contact komt".

 

Opgesplitst in componenten:

  • Gestaag: het gaat over een actueel proces, en niet uitsluitend over een kost-wat-kost te halen deadline ergens in de onmiddellijke of langetermijn toekomst;

  • Verwezenlijken: het gaat over iets dat wezenlijk wordt, tastbaar, praktisch en realistisch;
    Doelstellingen die de moeite waard zijn: het gaat om concrete doelstellingen, met een dieperliggende waarde – 'a value proposition' zoals dit klinkt in consulententaal;

  • Die het wederzijds geluk vermeerderen: de waardering hangt af van de relatie tussen de betrokkenen, en stuurt aan op een 'win-win'.

 

Een mogelijke instant actie die je kunt ondernemen om de weg terug te vinden naar je eigen element is de oefening met de DRIE VRAGEN. Bedenk zoveel mogelijk antwoorden op de volgende vragen:

 

  1. Scenario MIN: wat zou je doen indien alles je ontnomen wordt; hoe zou je je nuttig maken?
  2. Scenario MAX: wat zou je doen indien je de SuperLotto wint; hoe zou je dat nuttig besteden?
  3. Scenario FLOW: welk soort werk doe je het liefste van alles?

 

Zoek naar gelijkenissen tussen je antwoorden op de drie scenario's en zoek vooral naar menselijke toegevoegde waarde. In het patroon dat zo ontstaat ligt je element!

 

TERUG