Het ABC van de mens

 

Alfabet

We gaan op zoek naar het universeel tijdloze en het universeel menselijke in ieder van ons, los van bestaande tradities rond religie of filosofische overtuiging. Terzelfdertijd willen we deze tradities respecteren. Dit is makkelijker dan je zou denken, want alle religies en ideologiën poneren in wezen hetzelfde:

 

  • A/ Ieder mens wil overleven en gelukkig zijn: als individu en in een intieme kring;
  • B/ Er is iets dat de individuele mens overstijgt: een universele intelligentie, die van menselijke of bovenmenselijke oorsprong is;
  • C/ Als we op een of andere manier in contact komen met deze universele intelligentie, bereiken we makkelijker A.

Als we willen overleven en gelukkiger willen worden (A), en we krijgen het niet meer voor mekaar binnen ons bestaande systeem van denken, dan gaan we beter op zoek naar datgene wat ons overstijgt (B). De essentie van het Leonardo Kompas is dat we dit zoeken naar contact (C) niet overlaten aan de zingevers of 'het beleid'.

 

We hebben genoeg wijsheid in petto om het zelf te doen. Zo komen we tot de kern van het Leonardo Kompas: de oercreativeit van het menselijk brein.

 

TERUG